Spontanansökan/Open application: Tech

Göteborg

Nu har du möjlighet att vara med att driva fram Sveriges nästa stora internationella tekniska satsning


Idag har vi en produkt som tjänat oss väl i att ta oss från ingenting till att vara den uppenbart självklara plattformen för racketsport i Sverige. Nu ska vi skapa den självklara plattformen för racketsport i världen. Du kommer att få vara med från grunden i att bygga upp team och teamkultur baserat kring levererad användarupplevelse, där varje team ansvarar från kod till drift för det de producerar.

Verktygslådan vi kommer jobba med innehåller bl.a Go, React, GraphQL, Kubernetes och AWS. Men även om vi kommer jobba med nya fina saker, så förväntas du även få fingrarna smutsiga i vårt arv i from av en Grails applikation. Det är såklart väldigt bra om du har något av det här med dig i bagaget. Saknar du nåt eller allt har du ett väldigt bra tillfälle att lära dig mer nya saker när du väl kommer hit, för även om vi värdesätter ditt djup inom något specifikt område så värdesätter vi ännu mer din bredd att kunna hantera och ta till dig många olika saker.

Vi har vårt nya fina kontor i Göteborg där det finns många lediga skrivbord som väntas på att fyllas. Vi jobbar ständigt på att förbättra vår förmåga att arbeta remote, där vi har Slack, Google Workplace, Mural etc. för att åtminstone inte kunna skylla på tekniken. När vi väl fått bukt på pandemin så kommer vi dock under en tid försöka vara på kontoret så mycket som möjligt, för att lättare kunna bygga upp den kultur vi vill ha.

------------------------------------------------


You now have the opportunity to grow Swedens next large international technical venture


Our current product has served us well in taking us from nothing to becoming the obvious platform for racket sports in Sweden. Now we are going to create the obvious platform for racket sports in the World. You will be taking this from the ground up, building teams and team culture based on delivering usability, where each team is responsible for everything they produce from code to operations.

The toolbox we will work with includes i.a. Go, React, GraphQL, Kubernetes and AWS. Even if we are going to work with new and shiny stuff, you are also expected to get your fingers dirty in our legacy in form of a Grails application. It is obviously fantastic if you have all of this in you baggage. However, if you miss any or all things, no worries, then you just have an even better opportunity to learn even more things when you start here. Because even if we value your depth in a specific field, we value your breadth to handle and learn many different things even more.

Our new office is in Gothenburg where there are many free desks available to be filled. We continuously work with our capability to work remotely, where we use Slack, Google Workplace, Mural etc. to at least make us not blame technology. Once we have the pandemic under control we want to be in office as much as possible for a while though, to easier facilitate the culture we want.

Kontaktperson

Sofia Emebring

sofia.emebring@matchi.se

0704967339

Tack för din ansökan! Ansökan misslyckades, vänligen försök igen Ansök snabbt och enkelt

Var god ange ditt förnamn.
Var god ange ditt efternamn.
Var god ange en giltig e-post.
Var god ange ditt telefonnummer.
Var god ange ditt födelsedatum i formen ÅÅÅÅ-MM-DD t.ex. 1983-04-27.
Släpp din bild här eller klicka
Var god ange en motivering.
Släpp dina dokument här eller klicka
Var god bifoga minst ett (max fem) dokument (ex CV, brev, betyg)
    Filerna får inte överstiga 10 MB
    Skicka dokumenten i PDF- eller Word-format.
    Vänligen bekräfta att du läst vår policy.

     

    5 %